Vertrouwelijkheid


Privacybeleid - 2020/01/10


Uw privacy is erg belangrijk voor ons. Ons privacybeleid is zo opgesteld dat u begrijpt hoe we te werk gaan bij het verzamelen, gebruiken en veilig beschermen van de persoonlijke informatie die u ons vrijwillig verstrekt, evenals de niet-persoonlijke informatie die we verzamelen. Het is ook ontworpen om u te helpen weloverwogen beslissingen te nemen bij het gebruik van de telefoonwebsite Geolokalisatie ("Site").

UW TOESTEMMING

Door de site te gebruiken, accepteert u de voorwaarden van ons online privacybeleid, evenals het gebruik en de verwerking van persoonlijke informatie door Geolokalisatie-telefoon voor de onderstaande doeleinden. Als het privacybeleid verandert, zullen we eventuele wijzigingen in een nieuwe versie plaatsen met een sectie 'Recente update' onder dit privacybeleid.

Uw bezoek, gebruik en/of registratie als klant op deze site betekent dat u akkoord gaat met de praktijken die in dit beleid naar voren worden gebracht. We behouden ons het recht voor om op elk moment wijzigingen aan te brengen in ons beleid. Voortgezet gebruik van de SERVICE na deze wijzigingen betekent dat u nog steeds akkoord gaat met ons beleid met al dergelijke wijzigingen. Daarom is het uw verantwoordelijkheid om regelmatig te controleren op updates van dit beleid.

VERZAMELDE INFORMATIE

We verzamelen twee categorieën informatie. De eerste betreft uw persoonlijke informatie die u actief hebt bekendgemaakt ("Actieve informatie") en de tweede wordt verzameld op een uitgebreide en anonieme manier zodat deze niet zichtbaar is voor u of voor andere personen die onze site bezoeken ("Passieve informatie" ).

ACTIEVE INFORMATIE

Bij het bestellen of registreren op onze site, kan u worden gevraagd om uw: naam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer of creditcardgegevens te verstrekken. U kunt onze site echter wel anoniem bezoeken. Door deze actieve informatie te verstrekken, stemt u ermee in en aanvaardt u dat er contact met u kan worden opgenomen door Geolokalisatie-telefoon, rekening houdend met informatie met betrekking tot de Site en / of informatie met betrekking tot de producten en diensten van derden. Als u ons persoonlijke gegevens verstrekt, kunt u later verzoeken om deze informatie uit onze administratie te verwijderen, of te beveiligen tegen gebruik voor andere doeleinden dan de gevraagde dienst, door de onderstaande opt-out-procedures te volgen.

HOE WIJ UW INFORMATIE GEBRUIKEN

Bij het bestellen of registreren op onze site, indien van toepassing, kan u worden gevraagd om uw: naam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer of creditcardgegevens in te vullen. U kunt onze site echter wel anoniem bezoeken. Door deze actieve informatie te gebruiken, stemt u ermee in en gaat u ermee akkoord dat er contact met u kan worden opgenomen via Phone Trасkеr met betrekking tot informatie met betrekking tot de site en/of Als уоu tо Verstrek gegevens реrѕоnаllу ons іdеntіfіаblе, Moge u lаtеr еlесt thаt hаvе om informatie verwijderd uit оur bestanden, оr frоm wit is kерt uѕеd fоr рurроѕеѕ оthеr thаn fоr thе ѕеrvісе rеԛuеѕtеd, door fоllоwіng thе opt-out рrосеdurеѕ ѕеt fоrth bеlоw.

HOE WIJ UW INFORMATIE GEBRUIKEN

Uw persoonlijke informatie, openbaar of privé, zal niet worden verkocht, uitgewisseld, overgedragen of gegeven aan een ander bedrijf om welke reden dan ook, zonder uw toestemming, behalve met het uitdrukkelijke doel om de gekochte producten of de gevraagde dienst te leveren. Dit mag geen betrouwbare derde partijen omvatten die ons helpen bij het exploiteren van onze site, het uitvoeren van onze zaken of het al aanbieden van hun service aan u, dus de partijen stemmen ermee in deze informatie vertrouwelijk te houden. Niet-persoonlijke bezoekersinformatie kan aan andere partijen worden verstrekt voor marketing, reclame of ander gebruik. We behouden ons ook het ondubbelzinnige recht voor om al uw informatie openbaar te maken, voor zover wettelijk toegestaan ​​(zowel actieve als passieve informatie) in het geval dat: (1) de informatie wordt gevraagd in een gerechtelijke procedure; (2) wij zijn van mening dat de site wordt gebruikt of is gebruikt om illegale handelingen te plegen; (3) u schendt of verbreekt een overeenkomst met de site, inclusief, maar niet beperkt tot, het privacybeleid; (4) u frauduleuze of onjuiste informatie hebt verzonden;

(5) wij zijn van mening dat u onze eigendommen of andere rechten, onze leden, onze werknemers, andere gebruikers van de site of een derde partij hebt of heeft geschaad; (6) we zijn uitgekocht door een persoon, entiteit of organisatie (bijvoorbeeld een opvolger in het geval van een verkoop van het bedrijf, inclusief een fusie, faillissement of andere verandering van eigendom); of (7) wanneer wij dit nodig of gepast achten.

VEILIGE ACTIEVE / PASSIEVE INFORMATIE

Na een transactie worden uw privégegevens (creditcards, burgerservicenummers, financiën, enz.) niet opgeslagen op onze servers. We doen redelijke inspanningen om uw persoonsgegevens te beveiligen. De inspanningen die we kunnen leveren om deze beveiliging te waarborgen, omvatten, maar zijn niet beperkt tot, het bewaken van ons netwerk en onze gegevens op mogelijke inbraak. We gebruiken ook industriestandaarden om uw informatie te beschermen, waaronder SSL-codering bij het overdragen van gevoelige informatie. We hebben een aantal fysieke, versleutelde, elektronische en bestuurlijke procedures geïmplementeerd om de informatie die we verzamelen veilig te houden. Alle communicatie die u per e-mail of post met ons heeft, is mogelijk niet veilig, tenzij we beveiligingsmaatregelen aanbevelen voordat u informatie verzendt. Daarom, als u ervoor kiest om met ons te handelen via deze methoden, neemt u dit risico en vragen wij u om ook geen gevoelige informatie naar ons te sturen. U erkent hierbij dat Geolokalisatie-telefoon niet verantwoordelijk is voor het onderscheppen van informatie die via internet wordt verzonden, en u vrijwaart ons hierbij van alle claims die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van de onderschepte informatie op enigerlei wijze.

TOEGANG / NAUWKEURIGHEID

Voor zover u ons persoonlijke informatie verstrekt, doen wij er alles aan om de juistheid van die informatie te waarborgen. Wanneer we persoonlijke informatie over u verzamelen via internet, is ons doel om ons de middelen te bieden om contact met u op te nemen om die informatie bij te werken of te corrigeren. Als deze middelen om welke reden dan ook niet beschikbaar of ontoegankelijk zijn via de Site, kunt u deze updates en correcties van uw persoonlijke gegevens naar [contact@geolocalisation-telephone.fr] sturen en zullen we redelijke inspanningen leveren om de wijzigingen van uw informatie aan te brengen als snel mogelijk.

RECLAME VAN DERDEN

Advertenties die op de site verschijnen, worden soms rechtstreeks aan gebruikers geleverd (of "geserveerd") door externe adverteerders. Ze ontvangen automatisch uw IP-adres wanneer dit gebeurt. Deze externe adverteerders kunnen ook cookies op uw computer plaatsen of andere technologieën gebruiken zoals JavaScript en "web beacons" om de relevantie van hun advertenties te meten en om de inhoud van hun advertenties te personaliseren. Hierdoor kan het advertentienetwerk uw computer herkennen telkens wanneer ze u een advertentie sturen om de effectiviteit van hun advertenties te meten en hun inhoud te personaliseren. Op deze manier kunnen ze informatie verzamelen over waar mensen die uw computer of browser gebruiken hun advertenties hebben gezien en bepalen op welke advertenties is geklikt. Geolocatietelefoon heeft geen toegang tot of controle over de cookies die door externe adverteerders kunnen worden geplaatst. Deze externe adverteerders hebben geen toegang tot uw contactgegevens die op de Site zijn opgeslagen, tenzij u ervoor kiest deze met hen te delen. Dit privacybeleid heeft betrekking op het gebruik van cookies door Geolokalisatie-telefoons en niet op het gebruik van cookies of andere trackingtechnologie door adverteerders.

AANSLUITINGEN

Onze site kan links bevatten naar websites van derden waarmee wij niet zijn gelieerd. Tenzij anders aangegeven, delen we uw persoonlijke gegevens niet met deze derden en zijn we niet verantwoordelijk voor hun privacypraktijken. We raden u aan het privacybeleid van al dergelijke websites van derden te lezen. Hoewel we niet verantwoordelijk zijn voor de inhoud en activiteiten van deze gelinkte sites, proberen we niettemin de integriteit van onze site te beschermen en verwelkomen we alle opmerkingen over dergelijke sites.

GEBRUIK VAN COOKIES

We gebruiken cookies om gebruikersvoorkeuren op te slaan en om sessie-informatie vast te leggen, om ervoor te zorgen dat gebruikers niet herhaaldelijk dezelfde advertenties te zien krijgen en om nieuwsbrieven, advertenties en inhoud van webpagina's te personaliseren op basis van browsertype en gebruikersprofielinformatie. U kunt cookies uitschakelen door uw browserinstellingen aan te passen. U kunt uw browser mogelijk configureren om alle of bepaalde cookies te accepteren of te weigeren, of om u op de hoogte te stellen wanneer een cookie is ingesteld - elke browser is anders, u kunt het "Help"-menu van uw browser raadplegen om te leren hoe u de cookievoorkeuren kunt wijzigen. Houd er echter rekening mee dat u mogelijk cookies moet inschakelen om bepaalde functies op onze site te kunnen gebruiken.

Houd er ook rekening mee dat we externe adverteerders die advertenties weergeven op sommige van onze pagina's kunnen toestaan ​​om cookies op uw computer te plaatsen en te openen. Het gebruik van cookies door adverteerders is onderworpen aan hun eigen privacybeleid, niet aan ons privacybeleid.

UW CALIFORNI PRIVACYRECHTEN

Omdat we uw privacy op prijs stellen, hebben we de nodige voorzorgsmaatregelen genomen om te blijven voldoen aan de Cаlіfоrnіа Onlіnе Prіvасу Protection Act (California Online Privacy Protection Act). Daarom zullen we uw persoonlijke gegevens niet zonder uw toestemming aan externe partijen verstrekken. Volgens de California Online Privacy Protection Act kunnen alle gebruikers van onze site op elk moment wijzigingen in hun informatie aanbrengen door contact met ons op te nemen via соntасt@geolocalisatie-telephone.fr.

Met ingang van 1 januari 2005 is het volgens de Californische "Shine the Light"-wet toegestaan ​​voor inwoners van Californië die persoonlijke informatie verstrekken om producten of diensten te verkrijgen voor persoonlijk, familie- of huishoudelijk gebruik: (1) een lijst hebben met de details van de categorieën van gedeelde informatie en de entiteiten waaraan deze informatie is verstrekt; of (2) op de hoogte worden gesteld van een systeem waarmee een klant kan afzien van het delen van zijn informatie met derden. Wij kozen voor de tweede optie. Als u zich wilt afmelden voor het delen van uw informatie met een derde partij, stuurt u eenvoudig een e-mail naar Geolocalisatie-telephone.fr op соntасt@geolocalisation-telephone.fr met de woorden "Oрt Out" in de onderwerpregel.

ALLEEN ONLINE PRIVACYBELEID

Dit online privacybeleid is van toepassing op informatie die via onze website wordt verzameld en niet op informatie die offline wordt verzameld.

KINDEREN

Volgens de Children's Only Privacy Protection Act (COPPA) is Phone Tracker niet bedoeld om kinderen aan te trekken. Dienovereenkomstig verzamelen we niet bewust of opzettelijk persoonlijke informatie van iemand met onze kennis onder de leeftijd van 13.

NEEM CONTACT MET ONS OP & UITSCHAKELEN

Voor meer informatie of als u vragen of opmerkingen heeft over het privacybeleid van Geolocalisatie-telephone.fr, of als u zich wilt afmelden zoals hierboven in dit beleid is vermeld, kunt u ons een e-mail sturen naar het adres contact@geolocalisatie- phone.fr of u kunt een e-mail sturen naar het volgende adres:

Geolocatie Telefoon Inc.
Hoofdkantoor: 1174 Brоwnіng Lаnе
Jоhnѕоn City
New York
E-mail: соntасt@geolocalisation-telephone.fr
Telefoon: + 33-417-555-0163